RECYKLACE

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Enviromentální politika společnosti vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností vrcholového vedení, technických pracovníků a zaměstnanců, kteří ovlivňují životní prostředí ve všech lokalitách, kde společnost SAKER spol. s r.o. působí. Ve společnosti je zaveden systém environmentálního managementu (EMS) podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001 : 2016. Záměrem EMS je snižování rizik při podnikání v oblasti životního prostředí.


Certifikát ISO 9001