TECHNOLOGIE

Vstupem do tavebního procesu je recyklovaný hliníkový odpad, jehož příprava do výroby spočívá v důsledném vytřídění a odstranění organických látek tak, aby vlastní výroba probíhala v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Vlastní výroba pak probíhá ve třech rotačních pecích s kapacitou 8t, 12 t a 16 t taveniny a třech ustalovacích pecích s kapacitou 10 t, 14 t a 24 t. V rotačních pecích pod krycí solí probíhá proces tavení a následně se natavená slitina přeleje do pecí ustalovacích.

V ustalovacích pecích se provede dolegování na požadované chemické složení slitiny, následně proces rafinace, celkové odplynění lázně pomocí porézních tvárnic zabudovaných do vyzdívky na dně ustalovací pece a konečné ustálení taveniny. Výsledný produkt ve formě ingotů vzniká při odlévání taveniny do kokil licího pásu. Po vychladnutí ingotů následuje robotická paletizace. Následuje provedení výstupní kontroly a výrobek je připraven k expedici.

Vyráběný sortiment

Výsledným produktem jsou hliníkové slitiny určené pro další zpracování ve slévárnách v automobilovém, leteckém, elektrotechnické, chemickém, strojírenském a potravinářském odvětví průmyslu.

Slitiny hliníku jsou vyráběny dle evropských norem.

Převážná většina dodávek je však realizována se speciálním užším chemickým složením oproti základním uvedeným normám dle požadavků zákazníků.

Al Si 10 Mg EN AB 43 000 – 43 400
Al Si EN AB 44 000 – 44 400
Al Si 5 Cu EN AB 45 000 – 45 400
Al Si 9 Cu EN AB 46 000 – 46 600
Al Si (Cu) EN AB 47 000 – 47 100
Al Si Cu Ni Mg EN AB 48 000
Al Si 7 Mg EN AB 42 000 – 42 100

BALENÍ A EXPEDICE

Výrobky (ingoty) jsou baleny do stohovatelných balíků nebo dvojbalíků s hmotnosti od 500kg do 1200kg. Balíky jsou staženy PET páskou.

Typ A

Typ B